Blått Flagg for bærekraftig aktivitetsbåter

Etter 30 år med fokus på strender og marinaer, tre års dialog med eksperter, bedrifter og andre relevante aktører og omfattende pilotprosjekter, lanserte vi i 2016 Blått Flagg for "bærekraftige aktivitetsbåter". Alle virksomheter som driver organiserte båtturer innen fuglekikking, dykking, hvalsafari, fisking eller andre typer bærekraftige båtaktiviteter oppfordres til å ta kontakt for å undersøke mulighetene for å oppnå Blått Flagg sertifisering for den aktuelle virksomheten. 

I 2017 ble første bedrift sertifisert i Norge. Dette er Tromsø Friluftsenter som i vinterhalvåret ved hjelp av sine 4 båter og marinbiologer, tilbyr hvalsafari på hvalens premisser. 

 

Blått Flagg kriterier for hvalsafari 2019