Blått Flagg for bærekraftig aktivitetsbåter

Etter 30 år med fokus på strender og marinaer, tre års dialog med eksperter, bedrifter og andre relevante aktører og omfattende pilotprosjekter, lanserte vi i 2016 Blått Flagg for "bærekraftige aktivitetsbåter". Alle virksomheter som driver organiserte båtturer innen fuglekikking, dykking, hvalsafari, fisking eller andre typer bærekraftige båtaktiviteter oppfordres til å ta kontakt for å undersøke mulighetene for å oppnå Blått Flagg sertifisering for den aktuelle virksomheten. 

I 2017 ble første bedrift sertifisert i Norge. Dette er Tromsø Friluftsenter som i vinterhalvåret ved hjelp av sine 4 båter og marinbiologer, tilbyr hvalsafari på hvalens premisser. 

 

Blått Flagg kriterier for hvalsafari 2017

Veileder til Hvalsafari krav 2017

Blue Flag SBTO criteria and explanatory notes 2017

 

Alle de internasjonale SBTO (Sustainable Boating Turism Operator) kriteriene med veiledning vil oversettes til norsk og vil publiseres her i løpet av høsten 2017.