Blått Flagg for strender

Både badeplasser i saltvann og ferskvann som er åpne for allmenheten kan søke om Blått Flagg sertifisering.

Vi har erfart at det er ulik praksis i Norge hva gjelder kommunens oppfølging av vannkvalitet ved badestedene. Dette kan vise seg å være en kritisk faktor for å oppnå Blått Flagg sertifisering av strendene/badestedene i kommunen. Blått Flagg kravene til analyser av vannkvalitet er i stor grad i samsvar med EU's badevannsdirektiv. En fullstendig beskrivelse av disse finnes i dokumentet under, sammen med de øvrige Blått Flagg kravene for strand.

Nye søkere bes kontakte FEE Norway dersom dere ønsker å sette i gang badevannstesting i henhold til Blått Flagg kravene. Metode og dokumenterte resultater er av avgjørende betydning for vellykket sertifiseringsprosess. 

Blått Flagg kriterier og veiledning for strand søkere 2019