Søknadsprosess

Søknadsfristen for å søke om Blått Flagg for 2019 er 20.1.2019. 

Fordi Blått Flagg søknadene gjennomgås av en nasjonal Blått Flagg jury som igjen sender sin instilling til en internasjonal jury, har vi ikke mulighet til å ta i mot søknader som kommer etter denne datoen. 

Kontakt oss dersom dersom dere er nye søkere som ønsker å oppnå Blått Flagg sertifisering, så vil vi bistå og hjelpe i søknadsprosessen. 

FEE Norway har en felles elektronisk søknadsportal for alle programmene vi drifter. Denne finner dere på http://soknad.fee.no/. Nye søkere må registrere seg her for å få tilsendt brukernavn og passord, og kan derfra logge inn og starte søknaden. Eksisterende søkere logger inn med allerede tilsendt brukernavn og passord. 

Nærmere informasjon om hvordan komme i gang i portalen sendes ut til alle søkere på gjennom nyhetsbrev i forkant av søknadsfristen. Kontakt oss dersom dere ikke har fått denne informasjonen, eller dersom dere har spørsmål, eller problemer med bruken av programmet.