Hvorfor Blått Flagg?

Blått Flagg er et høythengende miljømerke, som vitner om høye standarder innen sikkerhet og service, miljøledelse, vannkvalitet miljøinformasjon og miljøopplæring. Internasjonalt er Blått Flagg verdsatt av både turister, destinasjoner og turoperatører.

At en strand, marina eller båt er tildelt Blått Flagg betyr at gjestene kan føle seg trygge med tanke på både vannkvalitet og sikkerhet. Gjestene får et synlig bevis på at både omgivelsene og driften av stranda, marinaen, eller båten er ivaretatt på best mulig måte.

Blått Flagg er også en måte for kommunen og eier til å vise at de tar ansvar for miljøet på og rundt det aktuelle området, og at de ønsker å fremme miljøriktig adferd i kommunens friområder. Blått Flagg synliggjør også innsatsen som er lagt ned både med hensyn til badevannsovervåking, sikkerhet, service og miljøledelse ovenfor gjestene.

Svært mange kommuner har satt seg politiske målsetning om at både kommunale instanser og private aktører i kommunen skal oppnå miljøsertifisering. I denne forbindelse kan Blått Flagg være et viktig virkemiddel for å nå politiske målsetninger.