Blått Flagg for fritidsbåter

Blått Flagg for fritidsbåteiere er en ordning basert på en egenerklæring som forplikter båteier til miljøriktig adferd til sjøs.

Et lite Blått Flagg på fritidsbåten kan virke som en påminnelse på ikke å kaste søppel på sjøen, bruker miljøvennlige produkter til vedlikehold av båten, viser hensyn til plante- og dyreliv i skjærgården og at du oppfordrer andre båteiere til å ta samme miljøhensyn. Egenerklæringen under viser en fullstendig oversikt over hva et slikt lite Blått Flagg forplikter til!

Egenerklæring for båteiere

Vis at du er en miljøvennlig båteier ved å registrere deg i vår database. Du får dermed ett synlig bevis i form av ett klistermerke eller ett lite blått flagg til å ha på båten. 
 

Svarskjema Blått Flagg for båteiere