Eksempler og maler

Vi ønsker å lansere en ressursbank som vil inneholder en mengde eksempler (på miljøopplæringsaktiviteter, informasjonsplakater, miljøhandlingsplan, etc), maler, illustrasjoner, bilder og logoene til bruk i Blått Flagg arbeidet. Men frem til den tid sendes dette ut via mail. Ta kontakt dersom dere ønsker tilsendt eksempler eller tips til Blått Flagg arbeidet.