Om Blått Flagg

Blått Flagg er et miljøsertifikat for strender, marinaer og bærekraftige aktivitetsbåter. Utmerkelsen tildeles årlig til over 4000 strender, marinaer og båter i 46 land på tvers av Europa, Afrika, Asia, Oceania, Sør- og Nord Amerika.

 

Formålet med Blått Flagg

er å bidra til å fremme bærekraftig utvikling ved strender, marinaer og blant tilbydere av båtturisme aktiviteter. Dette skjer gjennom strenge krav til miljøledelse, vannkvalitet, sikkerhet og service, samt miljøopplæring og informasjon. 

Blått Flagg ble innført i Norge i 1999. Stadig flere kommuner og andre aktører er nå sertifisert eller har startet arbeidet for å bli sertifisert gjennom grundig overvåkning av badevannskvaliteten, gjennomføring av tiltak for å forbedre hensynet til omgivelseneog arbeider målbevisst med sikkerhet og service.