Blått Flagg for marinaer

Både gjestehavner og andre småbåthavner kan søke om Blått Flagg sertifisering. En fullstendig oversikt over hvilke krav som må oppfylles for å kunne oppnå Blått Flagg godkjenning finnes i dokumentet under.

Vi anbefaler dere å gå gjennom denne veiledningen, men kontakt oss gjerne hvis spørsmål i forbindelse med kriteriene eller søknadsprosessen for øvrig.

Kriterier og veiledning for marinaer 2019