Gjennom strenge krav til miljøledelse, informasjon, sikkerhet, vannkvalitet, tilgjengelighet, og mye mer; Blått Flagg er en synlig og seriøs forpliktelse ovenfor både mennesker og miljøet!

 

En av hovedmålsettingene med Blått Flagg programmet er å koble gjester til omgivelsene og bidra til læring om de nærliggende naturområdene og det lokale miljøet. Derfor er det gjennom Blått Flagg programmet satt flere krav til miljøopplæringsaktiviteter gjennom sommersesongen samt permanent informasjon knyttet til nærliggende natur, lokale økosystemer og sårbare områder.